นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร
ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ย
 
      
 
 
     ประกาศวันที่ :  วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562   ดาวโหลดเอกสาร