กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด :
 
ภาพกิจกรรม : 


นายก อบต.ประธานในพิธีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี


นายกอบต.ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงชาติและถวายเคารพพระบรมฉายาลักษณ์


ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร่วมสำรวมจิตภาวนา 89 วินาที


กิจกรรมทำความสะอาด

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559