โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายละเอียด :
 
ภาพกิจกรรม : 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ


ปลูกต้นยางนาในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่ 2

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559