รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่ยางเปี้ยว โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) และชมรม อสม.ตำบลแม่ยางฮ่อ  ปั่นจักรยาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 14 สิงหาคม 2558

 
ภาพกิจกรรม : 


นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558