โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555
รายละเอียด :

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 
ภาพกิจกรรม : 


ไกด์บรรยายตามเส้นทาง


ถ่ายรูปร่วมกัน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ


มอบOTOP ของตำบลแม่ยางฮ่อให้แก่ผู้บรรยาย


ฟังการบรรยายโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำิริ


พวกเราร่วมกันถ่ายรูป


ศึกษาดูงานอบต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


หลวงปู่ทวด


Shopping ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม


เช่าหลวงปู่ทวดห้อยคอกันเทอญ

 
 
 
วันที่เพิ่มภาพกิจกรรม :  วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555