นางอุไรวรรณ    โสภารัตน์     
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                
                    เอกสารทางการเงิน
    

       

ป้อนชื่อเอกสาร หรือคำที่ค้นหา

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่เพิ่ม ดาวน์โหลด
1
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน 2562
24 ต.ค. 62
เอกสาร
2
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562
24 ต.ค. 62
เอกสาร
3
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562
24 ต.ค. 62
เอกสาร
4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-ม
24 ต.ค. 62
เอกสาร
5
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562
24 ต.ค. 62
เอกสาร
6
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562
24 ต.ค. 62
เอกสาร
7
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
19 มิ.ย. 62
เอกสาร
8
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม 2562
19 มิ.ย. 62
เอกสาร
9
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-
19 มิ.ย. 62
เอกสาร
10
รายงานแสดงผลการดำเนินงานืระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-
19 มิ.ย. 62
เอกสาร
11
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน เมษายน 2562
07 มิ.ย. 62
เอกสาร
12
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562
07 มิ.ย. 62
เอกสาร
13
ตางรางแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เ
13 ก.พ. 62
เอกสาร
14
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561
12 พ.ย. 61
เอกสาร
15
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 พ.ย. 61
เอกสาร
16
รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.6
12 พ.ย. 61
เอกสาร
17
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กันยายน 2561
12 พ.ย. 61
เอกสาร
18
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561
12 พ.ย. 61
เอกสาร
19
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561
12 พ.ย. 61
เอกสาร
20
รายงานผลการดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.61)
20 ส.ค. 61
เอกสาร
21
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
20 ส.ค. 61
เอกสาร
22
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
21 มิ.ย. 61
เอกสาร
23
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560
21 มิ.ย. 61
เอกสาร
24
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560
21 มิ.ย. 61
เอกสาร
25
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
21 มิ.ย. 61
เอกสาร
26
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์256
21 มิ.ย. 61
เอกสาร
27
รายงานแสสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
19 มิ.ย. 61
เอกสาร
28
รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส
30 เม.ย. 61
เอกสาร
29
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
30 เม.ย. 61
เอกสาร
30
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
14 ก.พ. 61
เอกสาร
31
รายงานฝลการดำเนินงาน ระยะเวลา 3 เดือน
14 ก.พ. 61
เอกสาร
32
ทดสอบไฟล์เอกสารการเงิน
22 ส.ค. 55
เอกสาร