::. ติดต่อ - สอบถาม .::  
  
LOCATION:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 054-654542

E-mail Address:
                       send mail to : info@maeyanghor.go.th